Welkom bij Opleidingsschool Rivierenland (OSR)

Vacatures stagiaires

Wat is een opleidingsschool?
Een Opleidingsschool staat voor ‘samen opleiden’. Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. In een opleidingsschool worden leraren op de werkplek opgeleid door één of meer scholen in samenwerking met één of meer lerarenopleidingen.

Opleidingsschool Rivierenland is een professionele leergemeenschap. Onze gemeenschappelijke missie is het opleiden van voldoende startbekwame docenten, die beschikken over vakmanschap en meesterschap.

Missie

  • Het begeleiden en opleiden van voldoende startbekwame docenten, die beschikken over vakmanschap.
  • Het doorontwikkelen van de startbekwame docent naar een leven-lang-lerende professional.
  • Het samenwerken (instituut en scholen) op alle niveaus, om zo te werken aan een optimaal leerklimaat.

Visie

  • Voorbeeldschap: leren zien waarin iemand een voorbeeld is, mensen laten beseffen dat zij een levend voorbeeld zijn, hen te stimuleren en een zo krachtig mogelijk positief levend voorbeeld voor anderen te zijn.
  • Vooruitgang: De overtuiging dat intelligentie kan groeien en dat capaciteiten een potentieel is dat ontwikkeld kan worden.
  • Variëteit: Het leren in diverse contexten.

Didactisch concept

  • Blended learning: het nadenken en keuzes maken vanuit de verschillende onderdelen van de volledige ‘onderwijskundige mix’.

OSR heeft de ambitie om het leren van de student meer en meer gepersonaliseerd te maken. De mogelijkheid om keuzes te kunnen maken stimuleert de autonome motivatie (Deci) en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de kwaliteit van het leren.

Op zoek naar een stage binnen de Opleidingsschool Rivierenland?
Bekijk hier de beschikbare stageplaatsen op de webpagina van OSR.