AVG (en privacy)

Privacy is niet alleen MOETEN, maar ook WILLEN en BEWUSTZIJN

De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is o.a. om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.

Alle organisaties in Nederland moeten voldoen aan de AVG. Dus ook Willem van Oranje Scholengroep. Alle persoonsgegevens moeten op de juiste manier en veilig worden opgeslagen, denk aan privacygevoelige informatie over leerlingen, ouders en medewerkers. Om aan te tonen dat Willem van Oranje Scholengroep voldoet aan de AVG, zijn maatregelen genomen om gegevens te beschermen. Daarvoor is het Informatiebeveiligings- en Privacy beleid (IBP) opgesteld.

De hier opgenomen beleidsdocumenten behoren bij het Informatiebeveiligings- en Privacybeleid van Willem van Oranje Scholengroep en hebben een ‘kapstokfunctie’ voor onderliggende documenten, afspraken en procedures welke op te vragen zijn.

Voor vragen of het melden van incidenten of datalekken kan gemaild worden naar privacy@wvoranje.nl.
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via telefoonnummer 010-4071993 of via a.groen@cedgroep.nl.