Over ons

Over ons

Iedere leerling is uniek
Een oprecht betrokken scholengroep, die jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie die vanuit de protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is waar Willem van Oranje Scholengroep voor staat.

De deelnemende scholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van een Daltonschool voor speciaal onderwijs, onderwijs voor hoogbegaafden, een internationale schakelklas en een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium.
 
Welke scholen horen bij Willem van Oranje Scholengroep?

Middelbare scholen Willem van Oranje Scholengroep:

Basisscholen Willem van Oranje Scholengroep:

Een veilige leeromgeving en een aantrekkelijke werkomgeving
Een inspirerende scholengroep schept de juiste voorwaarden voor leerlingen én voor docenten. Zo zorgen we voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Met ruimte voor leerlingen om zelf te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen, zonder dat we het ontwikkelproces loslaten. Voor docenten zorgen we voor een werkomgeving met veel oog voor de kwaliteit en het onderwijzen en leidinggeven vanuit je hart.

De wereld om ons heen
De verbinding met de wereld om ons heen vinden we belangrijk. Onze scholen zijn daarom laagdrempelig, open en uitnodigend in het contact tussen leerlingen, collega’s en ouders. Op de scholen van Willem van Oranje word je gezien!

Inspiratiemagazine voor medewerkers
Voor medewerkers maakt Willem van Oranje Scholengroep het inspiratiemagazine Ontmoet. Het magazine dat inspireert en verbindt! Voor deze editie staat het thema ‘Sta open’ centraal. Dank aan allen die hun ‘Sta open’ bijdrage voor dit magazine leverden. Aan daadkracht geen gebrek. Lees de verhalen en laat je met plezier inspireren!

Lees Ontmoet | Sta open | editie 12 - maart 2023
Download hier ons magazine Ontmoet

Zo belooft de Heer: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie’
Deuteronomium 11:14

In ontmoetingen in de school laten we de wereld en de leerlingen tot bloei komen vanuit geloof, hoop en liefde.
We oogsten mooie jonge mensen, die we een veilige en uitdagende leeromgeving geven.