Aanmelden en informatiebijeenkomsten

Aanmeldprocedure

Heeft uw zoon of dochter een ontwikkelingsvoorsprong? Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden voor hoogbegaafdheidsonderwijs? Dan is deelnemen aan een van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten van Linus onderwijs de eerste stap.

(Online) Informatiebijeenkomsten

Dinsdag 9 februari 2021, aanvang 20.00 uur
Maandag 8 maart 2021, aanvang 20.00 uur
Maandag 12 april 2021, aanvang 20.00 uur
Maandag 17 mei 2021, aanvang 20.00 uur
Maandag 7 juni 2021, aanvang 20.00 uur

Aanmelden via Andra voor de Poorte (coördinator en leerkracht), a.m.voordepoorte@wvoranje.nl.