Hoogbegaafdheidsonderwijs Linus Driessen

Linus onderwijs

Uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

linus-org

Linus onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 gaat Linus onderwijs meerdere locaties starten. Linus onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van het primair onderwijs, die vanwege een cognitieve begaafdheid meer uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen een specifieke leeromgeving nodig binnen het onderwijs om tot ontplooiing te komen.
Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en tools aan te reiken waarmee ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

"Het is best hard werken, maar het geeft me voldoening dat ze hier tot leren komen. Hoogbegaafde leerlingen zijn heel eerlijk, daar moet je wel tegen kunnen." - leerkracht Linus

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanmelding en het onderwijsconcept kunt u contact opnemen met Andra voor de Poorte (coƶrdinator en leerkracht), a.m.voordepoorte@wvoranje.nl.

We willen leerlingen de mogelijkheid geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met peers.
Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke levensvragen en te begeleiden in hun eigenaarschap ten aanzien van leerdoelen, werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieƫn.