75 jaar Vrijheid & Vrede

Willem van Oranje Scholengroep viert 75 jaar Vrijheid & Vrede

Bij de herdenking van 75 jaar vrijheid, in mei 2020, willen we als scholengroep in 2020 extra aandacht schenken aan het voorrecht om in vrijheid en vrede te mogen leven in onze samenleving. We richten ons daarbij specifiek op de jonge generatie van onze leerlingen.

‘In verscheidenheid SAMEN vieren
is verbinding in vrijheid’

Met leerlingen halen we de tweede wereldoorlog dichterbij en geven we hen mee dankbaar te zijn voor onze vrijheid in diversiteit en onze vrijheid van meningsuiting daarbij. De historie van 75 jaar vieren en gedenken past in de missie van onze scholengroep. Wij zijn scholen van ontmoeting en willen de verbinding met elkaar en onze medemensen aangaan. Door ontmoeting, begrip en compassie ontstaat vrijheid. We willen het besef vergroten, dat het van zeer grote waarde is dat je in vrijheid kunt leven en dat deze situatie niet zomaar bereikt is. Met elkaar moeten we deze vrijheid vasthouden, ondanks alle verschillen die er zijn. Dat is de basis!

Magazine 75 jaar Vrijheid & Vrede
Willem van Oranje Scholengroep wil, door het aanbieden van een gratis magazine aan alle bewoners in onze regio, verhalen over Vrijheid & Vrede tot leven laten komen. Verhalen die verder gaan dan de tweede wereldoorlog. Wat betekent het voor jonge mensen om nu in vrijheid te mogen leven. Zo zullen leerlingen van ISK Wereldschool vertellen over hun recente ervaringen vanuit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Leerlingen van onze basisscholen schrijven poëzie over vrede n.a.v. interviews met allerlei mensen die bijgedragen hebben aan deze vrijheid of andere situaties hebben gekend.
Vrijheid is veel meer: zijn wie je bent en mogen zeggen wat je denkt is een groot goed.

Verbinding
Onze vrijheid heeft een historie waar we onze leerlingen van bewust willen maken. Dat geeft hen een essentiële basis die een meerwaarde is in de verbinding met je medemens, verbinding met je naaste, verbinding met je klasgenoot, verbinding met de ander die (nu) ook in vrede leeft. In Waalwijk en omgeving wonen veel arbeidsmigranten. Deze groep willen we speciaal hier noemen als ‘nieuwe’ verbindende groep. De contacten zijn nog te beperkt en de verbinding met hen en met elkaar is belangrijk.

Een plek in de samenleving
Onze leerlingen, jonge mensen, verdienen hun plek in onze samenleving. Volwassenen kunnen van hen leren. Dat is een uitgangspunt van het magazine. We willen mensen uitnodigen zich bij ons gedurende het project aan te sluiten. We willen mensen mee laten lezen en mee laten doen, zodat ze geraakt worden in dat wat onze leerlingen denken en doen.

Sponsoring bedrijven
Helpt u mee om dit magazine mogelijk te maken? We bieden een beperkt aantal pagina’s aan, waar bedrijven met een korte quote en een logo een advertentie van 6 x 6 cm. kunnen vullen voor een bedrag van € 75,-. Doet u mee? Stuur uw mail om aan te melden of voor meer informatie naar vrijheid@wvoranje.nl. Wij hopen op uw steun om dit met onze leerlingen mogelijk te maken.

Sponsoring particulieren
Plaats uw eigen positieve quote over vrijheid in het magazine voor een bedrag van € 25,-. Doet u mee? Dat zou bijzonder mooi zijn! Stuur uw mail voor 20 november om aan te melden of voor meer informatie naar vrijheid@wvoranje.nl.

Willem fonds voor vrijheid
Met overige giften richten we een nieuw fonds op, waarmee we leerlingen op onze eigen scholen financieel ondersteunen. Dit gaat om leerlingen die thuis minder financiële middelen hebben en door een bijdrage ook kunnen deelnemen aan activiteiten waar geld voor wordt gevraagd. Denk daarbij aan schoolreizen of computers. Doet u mee? Stuur uw mail voor 20 november om aan te melden of voor meer informatie naar vrijheid@wvoranje.nl.

Het magazine is inmiddels beschikbaar en wordt in een oplage van 50.000 exemplaren gratis verspreid in onze regio.

Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door: