Veelgestelde vragen

datum update: 26 maart 2020

Heb ik in de afgelopen periode een risico gelopen op het Willem van Oranje College in Waalwijk?
Je loopt geen risico op besmetting via de mogelijke besmette leerlingen als zij nog geen ziekteverschijnselen vertoonden. Ook loop je geen risico als je geen contact met hen hebt gehad als zij wel ziek waren. Als leerlingen positief getest worden, start de GGD een contactonderzoek. Vanuit de GGD worden mensen dan actief benaderd. Als je niet benaderd wordt, is er geen risico geweest.

Wat moeten leerlingen en medewerkers doen die direct contact hebben gehad met de mogelijk besmette leerlingen?
• Deze leerlingen en collega’s worden hierover in het contactonderzoek rechtstreeks persoonlijk door de GGD geïnformeerd.
• Zij moeten hun gezondheid gedurende 14 dagen goed in de gaten te houden. De kans dat zij besmet zijn, is klein. Als ze tóch besmet zijn, zijn ze pas besmettelijk voor andere mensen als ze zelf ziek zijn. Mensen die besmet zijn, worden pas na 5 á 6 dagen ziek.
• Als zij wel klachten krijgen (kuchen, hoesten of koorts), dan nemen ze contact op met de GGD. De GGD beoordeelt dan of verdere stappen nodig zijn.
• Zijn er geen klachten gedurende die tijd? Dan zijn ze niet besmet.

Loop ik een risico middels wc-gebruik of deurklinken in het gebouw?
Het virus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam sterft het virus snel. De kans dat je besmet raakt via bijvoorbeeld een wc-bezoek of deurklink is zeer klein.

Wat kan ik doen om besmetting bij mezelf te voorkomen?
*Volg de richtlijnen van de GGD:
• Zorg dat je regelmatig je handen wast met water en zeep en droog af met een papieren handdoek of een schone handdoekrol.
• Nies en hoest in de binnenkant van je ellenboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Wat moet ik doen als ik in een risicogebied ben geweest?
Je bent dan verplicht om advies te vragen bij de GGD of je huisarts. Heb je geen luchtwegklachten of koorts? En heeft niemand bij je thuis hier last van? Raadpleeg je huisarts.

Waar vind ik meer informatie?
• De Rijksoverheid heeft voor scholen en studenten de volgende pagina geopend:
'veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'
• Algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Wat gebeurt er met de afname schoolexamens?
De school houdt zich aan de gestelde richtlijnen vanuit de overheid. Inmiddels zijn de richtlijnen opnieuw aangescherpt inzake de schoolexamens. Dat betekent dat tot nadere berichtgeving de afname van alle schoolexamens vervalt.

Kinderopvang - Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt, kunnen ze opvang krijgen op school. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?
De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 6 april.

Mogen schoolexamens wel doorgaan?
Schoolexamens gaan door en worden afgenomen vanaf 23 maart. Leerlingen en ouders worden hierover verder geïnformeerd.

Gaan de centrale examens door?
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Hoe wordt onderwijs op afstand aangeboden?
Primair onderwijs:
Ouders/leerlingen hebben werk/materiaal op school opgehaald. Er worden allerlei nieuwe initiatieven bedacht om in contact te komen met onze leerlingen. Zo worden er vlog-video’s gemaakt om leerlingen te enthousiasmeren. Er is een speciale website gemaakt met leuke opdrachten voor kleuters en via de portal en via de mail worden ouders op de hoogte gehouden van wat er wekelijks op het programma staat. Leerkrachten zijn elke schooldag telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen over de leerstof.

Voortgezet onderwijs:
Leerlingen ontvangen via SomToday opdrachten van hun vakdocenten/leerkrachten. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij hiermee aan de slag gaan. Leerlingen volgen thuis het lesrooster en hebben elk lesuur online verbinding met de docent die voor het betreffende vak staat ingepland, met behulp van onze chatapp en Skype proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te helpen.

Mentoren hebben telefonisch contact met onze leerlingen om te monitoren waar eventuele knelpunten liggen en waar leerlingen behoefte aan hebben. Het is ook een tijd van thuiszitten en minder sociale contacten, dit doet iets met leerlingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er persoonlijk contact is, zodat we weten wat er in het hoofd van onze leerlingen leeft en daarnaast kunnen we met de leerlingen ook evalueren hoe ze deze manier van lesgeven ervaren, zodat wij deze (tijdelijke) manier van lesgeven kunnen verbeteren. *

Gaan geplande excursies door?
Nee, alle geplande excursies komen te vervallen.

Gaat de reisweek door?
De geplande reisweek wordt geannuleerd. Met uitzondering van het brugklaskamp en het fietskamp. Voor deze laatste twee wordt op een later moment een beslissing genomen. Reden voor annulering is de onzekere situatie in Europa. We moeten met een veilig gevoel op reis kunnen. Informatie over de financiële afwikkeling ontvangen de ouders zo spoedig mogelijk.

Gaan de informatiebijeenkomsten van Athenaonderwijs door?
In verband met het Coronavirus zijn er geen informatiebijeenkomsten. Natuurlijk hebben we alles op alles gezet om wel de informatie met u te delen. Wilt u informatie over de C@lvingroep of Athenaonderwijs die in het schooljaar 2020-2021 gaan starten bij Willem van Oranje Scholengroep? Stuur dan een mail naar ilja.hoogenberg@scalascholen.nl. Zij zal u de juiste informatie verstrekken.