Coronavirus

Informatie coronavirus

In verband met het coronavirus, volgt onze stichting de maatregelen en adviezen van Rijksoverheid, de GGD en het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Ouders/verzorgers worden via de gebruikelijke schoolcommunicatie geinformeerd over het coronavirus. Medewerkers ontvangen dit via de interne communicatie.

Binnen onze stichting hebben wij een corona-team. Het team zorgt ervoor dat medewerkers en ouders op de hoogte worden gebracht van veranderingen op het gebied van preventie en/of de gevolgen die het coronavirus heeft voor onze organisatie.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD en de website van het RIVM. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor algemene vragen over corona: 0800-1351

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs