Ontmoet Petra - Als theoretisch leren toch je ambitie is

In ons magazine Ontmoet inspireren en informeren we collega's over de verschillende scholen binnen onze Scholengroep. In onderstaand artikel schrijft Petra Snaphaan, docent MET Praktijkonderwijs Waalwijk, over haar school. Lees haar verhaal en laat je met plezier inspireren!

Artikel Ontmoet editie 11 | Als theoretisch leren toch je ambitie is | Petra Snaphaan, docent MET Praktijkonderwijs - Waalwijk

Als theoretisch leren toch je ambitie is

MET Praktijkonderwijs richt zich met name op praktisch leren. Leren door doen! Vragen als ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ ‘Wat wil ik?’ staan daarbij centraal. Leerlingen oriënteren zich op hun interesses en mogelijkheden. Er wordt gekeken of er een voorkeur voor een technisch vakgebied of voor een dienstverlenend vakgebied is. Er zijn echter leerlingen die aangeven dat theoretisch leren beter bij ze past, wat inhoudt dat ze wel uit boeken willen leren. Hiervoor hebben wij de Schakelroute in de onderbouw en de Entreeopleiding in de bovenbouw.

Voor wie is het?
De Schakelroute is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. Dit is een tweejarig traject in samenwerking met Van Haestrechtcollege. Leerlingen die in het grensgebied tussen VMBO en Praktijkonderwijs zitten, komen hiervoor in aanmerking na een ‘sollicitatieprocedure’. Dit is een aangepaste leerroute voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels, inclusief huiswerk. Leerlingen krijgen les op de vmbo-school van zowel een docent van MET PrO als van een docent van de vmbo-school. Als dit succesvol is en de leerling zit goed op z'n plek op het vmbo, dan is een definitieve overstap mogelijk.

Is dit om wat voor reden te vroeg voor een leerling, dan komt er een tweede mogelijkheid in de Entreeopleiding (MBO-1). Dit is voor leerlingen in de bovenbouw. Ze lopen twee tot drie dagen stage en gaan de an-dere dagen naar school. Van belang zijn de prestaties en mogelijkheden van de leerling zowel op theoretisch gebied als op stage. Als dit succesvol wordt afgesloten, kan een leerling doorstromen naar MBO-2.

Waarom is het belangrijk?
Onze leerlingen hebben niet altijd de kans om te kiezen voor een school. Vaak is er voor ze bepaald dat ze naar praktijkonderwijs moeten. Daar komt bij dat schools leren in het verleden vaak veel frustraties heeft gegeven. Dit heeft effect op het zelfvertrouwen en welzijn van leerlingen. Als ze op MET PrO in het eerste jaar ervaren dat ze toch over mogelijkheden beschikken en opbloeien, dan is het belangrijk dat zij die kansen krijgen. Het gros van onze leerlingen heeft echter meer tijd nodig. Zij ontdekken door groei in hun persoonlijke ontwikkeling en op school en stage waar hun mogelijkheden liggen. Dan is het fijn dat ze in de vertrouwde setting van MET PrO kunnen werken aan hun groei.

Wat valt je op?
Leerlingen worden op MET PrO vanaf dag één gecoacht. Er wordt samen met de leerling en ouders gekeken naar de interesses van het kind. Door persoonlijke gesprekken maken we de leerling eigenaar van zijn of haar leerproces. Daarbij komen altijd die vragen ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ ‘Wat wil ik?’ terug. Leerlingen ervaren dat ze door het werken aan doelen steeds een stapje verder komen, waardoor ze weer zelfvertrouwen krijgen. Eigenaarschap en een doel hebben, is het allerbelangrijkste, dat maakt de moei-lijkste leerling gemotiveerd!

Wat leer jij van deze leerlingen?
Elk jaar opnieuw zie ik bij de leerlingen wat het belang is van het hebben van een passie, die zorgt voor een toekomst-perspectief. Hiervan leer ik hoe belangrijk het is om samen in gesprek te blijven, om een leerling te stimuleren een doel voor zichzelf te vinden. De coachingsgesprekken zijn hierbij erg waardevol, want bij het ene kind is dit een eenvoudig proces, maar bij een ander bijna een strijd. Maar elke leerling is het waard om hierin te blijven investeren. Het raakt me hoe vastberaden en volhardend ze aan de slag gaan als ze hun doel hebben gevonden en weten vol te houden als het even niet vanzelf gaat.

Tot slot
Ik wil graag zeggen dat ik blij ben dat ik met deze doelgroep mag werken. Het doceren en coachen van leerlingen die hun passie hebben gevonden en hard werken aan hun toekomst geeft veel energie. De Schakelroute en de Entreeopleiding zijn fantastische kansen voor een deel van onze leerlingen en ik ben er blij mee dat ik ze in dit proces mag begeleiden.

Petra Snaphaan

Inspiratiemagazine voor medewerkers
Voor medewerkers maakt Willem van Oranje Scholengroep het inspiratiemagazine Ontmoet. Het magazine dat inspireert en verbindt! Voor deze editie staat het thema ‘Frisse start’ centraal. Dank aan allen die hun ‘Frisse start’ bijdrage voor dit magazine leverden. Aan daadkracht geen gebrek. Lees de verhalen en laat je met plezier inspireren!

Lees Ontmoet | Frisse start! | editie 11 - september 2022
Download hier ons magazine Ontmoet