Ontmoet Jan Maarten - Vertel, ben jij in je element?

Voorwoord Ontmoet editie 11 | Vertel, ben jij in je element? | Jan Maarten de Bruin, voorzitter College van Bestuur Willem van Oranje Scholengroep

05-09-2022

Vertel, wanneer ben jij in je element?

Een nieuw schooljaar, een frisse start. Zo hoop ik dat we er met z’n allen voor staan na ons zomerreces. En nu ben ik benieuwd. Benieuwd naar hoe jij jouw zomervakantie beleefde.

Was je in je element?

Een prachtige vraag, want wanneer ben je in je element? Wanneer kun je volledig jezelf zijn, voel je je op je gemak en komen je talenten moeiteloos tot bloei? Ik dacht aan een lezing die ik afgelopen voorjaar bijwoonde van Mpho Tutu van Furth, dochter van de wereldberoemde Desmond Tutu, Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist. Samen met wijlen haar vader werkte ze onder andere in de The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation en was ze actief als anglicaanse priester.

Mpho Tutu op VERUS 20222. Fotografie: Sander boer

Tot 2015. Toen nam ze een moedig besluit. Een besluit dat te maken had met het volgen van haar hart. Ze trouwde met een Nederlandse vrouwelijke hoogleraar kindergeneeskunde. Haar vader, strijder voor de rechten van de homoseksuelen, gaf zijn vaderlijke zegen, maar de Zuid-Afrikaanse kerk niet. Ze moest het anglicaanse priesterschap opgeven, om met de liefde van haar leven samen te zijn.

Nam zij daarmee afscheid van haar idealen? Integendeel. Nog altijd maakt zij zich sterk voor gerechtigheid, vrede en gelijke kansen. Ze blijft trouw aan alles waar ze altijd al voor stond. Maar wel op haar manier. Alleen zo is zij in haar element.

Ik denk dat dat de essentie van ons onderwijs raakt. Ja, we hebben de taak onze leerlingen belangrijke vakken te leren, ze voor te bereiden op een examen. Maar in hoeverre kijken we of ze in hun element zijn? Mogen ze bij ons zijn wie ze zijn, in al hun uniciteit? Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk? Stimuleren we ze dicht bij zichzelf te blijven?

Wij spelen daar als leerkrachten en medewerkers in het onderwijs een wezenlijke rol in. Want niet degene die het beste lesgeeft, maar degene die onze leerling werkelijk ziet, maakt het verschil in zijn of haar leven.

Ik gun al onze leerlingen en jou in het bijzonder, dezelfde spirit als Mpho Tutu. Want zijn wij in ons element, dan komen de mooiste dingen tot stand.

Aan de slag!

Jan Maarten de Bruin

Inspiratiemagazine voor medewerkers
Voor medewerkers maakt Willem van Oranje Scholengroep het inspiratiemagazine Ontmoet. Het magazine dat inspireert en verbindt! Voor deze editie staat het thema ‘Frisse start’ centraal. Dank aan allen die hun ‘Frisse start’ bijdrage voor dit magazine leverden. Aan daadkracht geen gebrek. Lees de verhalen en laat je met plezier inspireren!

Lees Ontmoet | Frisse start! | editie 11 - september 2022
Download hier ons magazine Ontmoet