23-12-2021 | Blijf je verbazen, blijf je verwonderen

Daltonschool SBO De Leilinde
Ontmoet Arja Sebens

Blijf je verbazen, blijf je verwonderen

Bouwen aan relaties. Dat is waar Arja Sebens aan denkt als ze het over talent en ontwikkeling heeft. Maar ook ontwikkelde zij een sterk rechtvaardigheidsgevoel, voor kinderen in het bijzonder. En dat uit zich in daadkracht, lef en opkomen voor de zwakkeren.

Beschouw en stel vragen
Arja is sinds augustus 2019 leerkracht bij de kleuters op De Leilinde. Ze vertelt: “Ik ben beschouwend. Eerst kijken en dan vragen stellen. Omdat je soms te snel oordeelt. Op De Leilinde mixen we bijvoorbeeld een keer per vier weken de klassen. Dat leek me niet fijn voor mijn kleuters, die van structuur houden. Ik heb het nu drie keer aanschouwd en zelfs de jongen waar ik de meeste zorgen om had, deed heel goed mee. Pas als iets impact op mijn eigen functioneren heeft, trek ik aan de bel.”

Als Arja vertelt over haar levensloop klinkt haar gevoel voor rechtvaardigheid door in alles wat ze doet. Met 10 kinderen, waarvan 9 geadopteerd, heeft ze er een missie van gemaakt. Onze wens om kinderen te adopteren was er altijd al. Ik woonde als jonge juf een jaar in Korea, waar ik veel kinderen zonder een thuis zag. Toen stond voor mij vast dat ik, al was het maar minimaal, een verschil wilde maken.”

Kansen bieden
Toen Arja haar man ontmoette, had ze het geluk dat hij er ook zo over dacht. “Ons grote gezin is een bijzonder verhaal. 7 van de 9 kinderen zijn broertjes en zusjes uit een Braziliaans kindertehuis. Vier van hen adopteerden we in 1994. Door een samenloop van omstandigheden werden we in 2004 benaderd omdat er nog drie kinderen van de moeder in het tehuis waren gekomen. Of we hen ook wilden adopteren. Hoewel de wet dat niet makkelijk toestond, wees een Braziliaanse rechter de volledige voogdij toe aan ons. En wij hadden ruimte in ons hart én in ons huis. Toen de kinderen elkaar ontmoetten, voelden we in alles de sterke bloedband.”

Het bieden van gelijke kansen voor kinderen is ook haar drijfveer op school: “Ook in de klas wil ik rechtvaardigheid. Ieder kind heeft recht op een autonoom leven. Komt dat in het geding, dan vecht ik ervoor. Veel kinderen worden overvraagd. Die bloeien op als ze eindelijk mogen werken binnen hun eigen mogelijkheden, met hun eigen unieke talenten.”

Vuurdoop
De vuurdoop in onderwijsland kreeg Arja al bij haar eerste baan als hoofdleidster op een kleuterschool in Capelle aan de IJssel, waar ze gedifferentieerd leren opzette. “Ik was 21. Kreeg de leiding en te maken met zeer mondige ouders. Het was een enorme leerschool, maar ik kreeg het voor elkaar. Toen ik voor een jaar naar Korea vertrok als privédocent voor twee expat-gezinnen, veranderde dat mijn leven. Een ervaring waarin je een andere cultuur leert kennen, je moet redden zonder de taal te spreken en leert relativeren.”

Daltononderwijs
Terug in Nederland werkte ze op verschillende scholen met een tussenstop om voor de kinderen te zorgen. De laatste 10 jaar stond Arja weer voor de klas, als docent op het Willem in Wijk en Aalburg. Sinds augustus keerde ze terug naar haar oorspronkelijke roeping: de kleuters. “Door de jaren heen, kijk ik terug op vele ontwikkelingen. Wat me opvalt is dat we in een keurslijf van leermethodes zitten. Er is geen ruimte om het anders te doen. Ook komen we om in de materialen, terwijl je met wat verbeelding net zo goed of beter uit kunt leggen. In die zin past het Daltononderwijs van De Leilinde bij mijn visie, gericht op het individuele kind en keuzevrijheid.”

Wat heeft je gevormd?
In het licht van Talent en Ontwikkeling adviseert Arja om niet te snel te willen gaan. “Ga eerst eens praten over iemands achtergrond en drijfveren. Waar kom je vandaan? Met welke normen en waarden of met welke eisen en verwachtingen ben je opgevoed? Wat maakte je mee in je leven? Dat werpt soms een heel ander beeld op een persoon. Je kweekt begrip voor iemands keuzes. Je snapt waarom iemand wel of niet mee kan of wil qua veranderingen. Van daaruit kun je een relatie aangaan en bouwen.”

Zelf ontwikkelt Arja zich nog altijd. “Voor nu hou ik het even op mijn nieuwe baan op De Leilinde en het Daltononderwijs. Maar ik wil iedereen meegeven: blijf leren. Zorg dat je niet je tijd uitzit, maar blijf je leven lang je verbazen en verwonderen.”