Aanmelden en informatiebijeenkomsten

Aanmeldprocedure

Heeft uw zoon of dochter een ontwikkelingsvoorsprong? Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden voor hoogbegaafdheidsonderwijs? Dan is deelnemen aan een van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten van Linus onderwijs de eerste stap.

Informatiebijeenkomsten

Linus concept
1 september 2020, aanvang 19.30 uur
(locatie Etten-Leur)
14 september 2020, aanvang 19.30 uur
(locatie Drunen)
29 september 2020, aanvang 19.30 uur
(locatie Waalwijk - Driessen)

Aanmelden via Ilja Hoogenberg-Engbers, ilja.hoogenberg@scalascholen.nl. Graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u komt.