Athena Driessen

Athena onderwijs

Uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

logo

Athena onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 gaat Athena onderwijs meerdere locaties starten. Athena onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van het primair onderwijs, die vanwege een cognitieve begaafdheid meer uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen een specifieke leeromgeving nodig binnen het onderwijs om tot ontplooiing te komen.
Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en tools aan te reiken waarmee ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

"Het is best hard werken, maar het geeft me voldoening dat ze hier tot leren komen. Hoogbegaafde leerlingen zijn heel eerlijk, daar moet je wel tegen kunnen." - leerkracht Athena

C@lvin concept

Het C@lvin concept is een onderwijsvoorziening voor leerlingen die op jonge leeftijd (groep 1 tot en met 3) een ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Het onderwijsconcept in de C@lvin groep heeft grote raakvlakken met het Athena onderwijs.
Voor de C@lvin groep bestaat een eigen aanmeldprocedure. De start van deze groep hangt af van het aantal aanmeldingen van leerlingen binnen deze leeftijdscategorie.

“Wat is het toch geweldig wat jullie doen! Zo blij met de C@lvin groep! Ik zie mijn zoon helemaal in zijn element en genieten.” - een moeder van een leerling van de C@lvin groep.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilja Hoogenberg-Engbers (Onderwijsinhoudelijk managementlid Athena & Conceptontwikkelaar C@lvin), e-mail: ilja.hoogenberg@scalascholen.nl

We willen leerlingen de mogelijkheid geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met peers.
Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke levensvragen en te begeleiden in hun eigenaarschap ten aanzien van leerdoelen, werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Informatiebijeenkomsten geannuleerd

In verband met het Corona virus zijn er geen informatiebijeenkomsten. Natuurlijk hebben we alles op alles gezet om wel de informatie met u te delen. Wilt u informatie over de C@lvingroep of Athena onderwijs die het schooljaar 2020-2021 gaan starten bij Willem van Oranje scholengroep? Stuur dan een mail naar ilja.hoogenberg@scalascholen.nl. Zij zal u de juiste informatie verstrekken.