Athena Driessen

Athena onderwijs

Uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

logo

Athena onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 gaat Athena onderwijs meerdere locaties starten. Athena onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van het primair onderwijs, die vanwege een cognitieve begaafdheid meer uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen een specifieke leeromgeving nodig binnen het onderwijs om tot ontplooiing te komen.
Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en tools aan te reiken waarmee ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

"Het is best hard werken, maar het geeft me voldoening dat ze hier tot leren komen. Hoogbegaafde leerlingen zijn heel eerlijk, daar moet je wel tegen kunnen." - leerkracht Athena

C@lvin concept

Het C@lvin concept is een onderwijsvoorziening voor leerlingen die op jonge leeftijd (groep 1 tot en met 3) een ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Het onderwijsconcept in de C@lvin groep heeft grote raakvlakken met het Athena onderwijs.
Voor de C@lvin groep bestaat een eigen aanmeldprocedure. De start van deze groep hangt af van het aantal aanmeldingen van leerlingen binnen deze leeftijdscategorie.

“Wat is het toch geweldig wat jullie doen! Zo blij met de C@lvin groep! Ik zie mijn zoon helemaal in zijn element en genieten.” - een moeder van een leerling van de C@lvin groep.

Aanmeldprocedure

Om als leerling in aanmerking te kunnen komen voor een plek binnen een Athena- voorziening is een aanmeldingsprocedure opgesteld. Deze aanmeldingsprocedure is te vinden op de website van Athena Drunen. Mocht u uw zoon of dochter willen aanmelden voor Athena of voor C@lvin is het deelnemen aan een van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten de eerste stap.

Informatiebijeenkomsten

Athena concept
13 december 2019 9.30 -11.00
(locatie Rijen)
17 januari 2020 9.30 -11.00
(locatie Driessen)
14 februari 2020 9.30 -11.00
(locatie Drunen)
20 maart 2020 9.30 -11.00
(locatie Etten-Leur)

C@lvin concept
(locatie Wereldwijs Beukenstraat 13 in Drunen)
24 januari 2020 10.00-11.30
6 maart 2020 10.00-11.30
8 mei 2020 10.00-11.30

Aanmelden via athena@scalascholen.nl. Graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u komt.

We willen leerlingen de mogelijkheid geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met peers.
Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke levensvragen en te begeleiden in hun eigenaarschap ten aanzien van leerdoelen, werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Athena locaties

Athena Drunen (moederschool)
Johann de Wittstraat 11
5151 CK Drunen

logo-scala

Athena Etten-Leur
Lambertusstraat 5
4872 XA Etten-Leur

logo-ppco-verkleind

Athena Rijen
Duivenvoordestraat 75
5121 VR Rijen

logo-ppco-verkleind

Athena Driessen
Burgemeester Van Casterenstraat 41
5146 GA Waalwijk

emailhandtekening-logo-groot

C@lvin concept
Kindcentrum Wereldwijs
Beukstraat 13
5151 ZK Drunen

logo-calvin